Provstegårdskolen er en anerkendende og udviklingsorienteret skole med glade, engagerede og positive børn og medarbejdere. Hos os vægtes faglighed, trivsel, positive relationer, samarbejde og innovation meget højt.
 
Vi har i øjeblikket 670 elever fra 0.-9. klasse.
Derudover har vi en Forårs SFO, SFO fra 0. - 4. klasse, sportsklasser i udskolingen samt Skolen på OUH, som er tilknyttet Provstegårdskolen.
 
 
Værdigrundlag:
 
Provstegårdskolen skal gennem sit virke og sin dagligdag skabe trygge rammer for børn og medarbejdere. Skolen skal arbejde for at udvikle elevernes selvværd, således at der skabes mulighed for, at eleverne kommer til at tro på egne og andres muligheder. Skolen skal være et værested og et lærested.

Skolen skal i sit virke være almendannende og fremme elevernes udvikling m.h.t.

- ansvarlighed

- selvstændighed

- nysgerrighed

- personlig stillingtagen

- kritisk sans

- tolerance

Skolens virke skal være præget af kreativitet, glæde, stolthed, humor, faglighed og samarbejde. Skolen skal være rummelig med plads til forskellighed i fællesskabet.

Samarbejdet mellem lærerne, pædagogerne og forældrene og det fælles ansvar for børnene bør prioriteres højt.