SSP står for samarbejde mellem Skole, de Sociale myndigheder og Politi.
Der afholdes 4 møder årligt - indkaldelse til ekstra møder i forbindelse med specifikke problemstillinger, kan forekomme. 
I møderne deltager skoleledelsen, SSP-lærer, socialrådgiver, klubmedarbejdere fra fritidsklub og ungdomsskoleklub, opsøgende børn- og ungemedarbejdere, UUO-vejleder og politi. Formålet med Provstegårdskolens lokale SSP-samarbejde er at sikre den bedst mulige forebyggende indsats, til gavn for områdets børn og unge.  
 
Hvis du vil vide mere er du velkommen til at kontakte SSP- og AKT-lærer:
 
 
 

SSP- og AKT lærer

Britta Steen

SSP- og AKT lærer

Åben skolekoordinator

Thomas R. Hansen

 

 
 
Nyttige links