Sundhedsplejerske

Charlotte Gaardsted

[email protected]

 
 
Skolesundhedstjenesten
 
Sundhedsplejersken og Børn- og ungelægen bidrager til at sikre børn og unge en sund opvækst, ved i samarbejde med bl.a. lærere, børnehaveklasseledere, pædagoger og forældre:
 
-         at styrke/støtte det enkelte barn til at træffe sunde valg.
-         at rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom.
-         at være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden.
-         at være opmærksom på manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene herom.
-         at samarbejde tværfagligt og om nødvendigt henvise til andre instanser.
 
Sundhedsplejerske Charlotte Gaardsted træffes på skolen onsdag og torsdag mellem kl. 8.30 og 13.00 eller på mobil nr. 20195659.
 
www.odense.dk/topmenu/borger/boern/sundhed